KENTSEL DÖNÜŞÜM & BİNA DEPREM ANALİZİ & SAĞLAMLIK TESTİ

Riskli Yapı Tespiti için Lisanslı Kuruluş

Binanızın Projesine göre yerinde tespiti

 

Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması

 

Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması

 

Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin - yapılması ve raporlanması

 

Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti

 

Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti

 

Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması

 

Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi.

 

Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.

 

Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa onaylatılmakta, diğer nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.

 

 


KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU İLE YENİLENEN YAPILARIN YARARLANACAĞI AVANTAJLAR

 

 

Güçlü, depreme dayanıklı, enerji tasarrufu olan sağlıklı yapılarda yaşam imkanı oluşacaktır

 

İnşaat sonrası yeni dairelerde değer artışı olmaktadır.

 

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalar Tapu harcı, Belediye ruhsat harçları, noter harçlarından muaf tutulmaktadır.

 

Devlet teşviki nedeniyle konut kredilerinde yıllık % 4 daha düşük faiz ile kredi alınabilmektedir.

 

Konut kredilerinde 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkanı bulunmaktadır.

 

İnşaat maliyetinin %75’ine kadar kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.

 

Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması nedeniyle ve Müteahhit firmanın proje bitirme garantisi olacaktır.

 

Daire satışlarında %18 olarak uygulanmaya başlanan KDV oranı %1 e kadar düşmektedir.

(0212) 552 94 55

  • LinkedIn - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© iDEAL YAPI DENETİM