İMAR BARIŞI KAPSAMINDA FİRMAMIZCA VERİLECEK HİZMETLER

Yapının kamuca kullanılabilecek olan alanlara veya komşu mülklere tecavüzünün olup olmadığının araştırılması için LİHKAB veya Özel Harita Bürolarına ölçtürülecek,  Belediyesinden de bu ölçüm sonucuna göre kamuya ayrılan alanlara herhangi bir tecavüzünün olup olmadığı öğrenilecek

Müracaata konu olan yapının müracaata engel bir hali bulunmaması durumunda yapı kayıt belgesi müracaatı yapılacak


Mimarımız tarafından binada proje röleve çalışması yapılacak , projesi çizilecek ve imzalanacak

Harita firması tarafından Zemin tespit tutanağı hazırlanacak 

Yapılan tüm çalışmalar sonucunda hazırlanacak olan dosya Kadastro Müdürlüğüne sunulacak  ve onayı alınacak tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılabilmesi için tüm işlemler tamamlanacak başvuruya hazır hale gelecek. 

 

İMAR BARIŞI HAKKINDA GEREKLİ BİLGİLER

İMAR BARIŞI ; imar mevzuatına aykırı olarak 31.12.2017 tarihine kadar yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapıların kayıt altına alınmasını ve resmiyet kazanmasını hedefleyen bir çalışmadır. Yapı kayıt belgesi son başvuru tarihi 31.10.2018, yapı kayıt belgesi bedeli son ödeme tarihi 31.12.2018'dir

Bir yapının imar barışından faydalanabilmesi için;

Anayapının geçerli imar planlarına göre kamu kullanımına ayrılmış alanlara ( yol, meydan, yeşil alan, okul, idari bina alanı vb.) tecavüzünün olmaması gereklidir.


Anayapının komşu taşınmazlara tecavüzünün olmaması gereklidir. 


Ana yapı tapu kaydında cins tashihi ve kat mülkiyeti işleminin kurulmasında veya varsa mevcudunun bozularak ve yeniden kat mülkiyeti işleminin tesis edilmesinde ; işlemlere engel olabilecek herhangi bir kayıt veya kısıtlamamanın olmaması gereklidir. ( örnek: herhangi bir hissedarın hissesinin üzerinde haciz, ipotek, tedbir bulunması gibi.) 


Ana yapının Kamu veya özel mülke cuz'i ( az miktarda ) miktarda olabilecek tecavüzleri tecavüz edilmiş olan mülk malikinden muvafakat alınması şartıyla işleme engel olmamaktadır. 

İmar barışı müracaatı nasıl yapılır ?

Tapu maliki veya hissedarı iseniz veya yasal vekil iseniz;


a) e- devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak müracaatınızı bizzat yapabilirsiniz.

 
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinde veya Belediye Başkanlıklarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulmuş olan İmar Barışı Danışma Bürolarından yapabilirsiniz. 


c) İmar barışı konusunda yetkin Mimarlık, LİHKAB büroları, Özel Harita Mühendislik Büroları aracılığı ile yapabilirsiniz. 
 


İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler ve bilgiler istenecektir:


1) E-devlet şifresi. 


2) Geçerli bir cep telefonu numarası 


3) Geçerli bir e-posta adresi 


4) Beyan edilecek yapının adresi 


5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 


6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2) 


7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı 


8) Arsa/Arazinin 2018 yılı emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.) 


9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan(m2) 


10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 


11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 


12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

(0212) 552 94 55

  • LinkedIn - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© iDEAL YAPI DENETİM