Please reload

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri ve son olarak yaşanan Van depremi sonrasında meydana gelen büyük ölçekli can ve mal kayıpları, Mühendislik hizmetleri almamış, denetimsiz yapılaşmaların yol açabilecekleri zararları bütün açıklığı ile gözler önüne sermişti...

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yapılarda yaşaması en doğal haklarıdır. Bu nedenle yapıların sağlıklı ve güvenli olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek devletin asli görevlerinden biridir. Uzun yıllar gözardı edilmiş olan bu gerçeği ancak yaşanan büyük felaket...

Kentsel Dönüşüm ancak bağımsız bir yapı denetim sistemiyle tamamlanabilir

Geç de olsa çıkarılmış olan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası ülkemizdeki çarpık yapılaşmanın bitirilmesi yönünde atılmış en önemli adımdır. Bu yasayı tam olarak uygulayabilmemiz halinde ülkemizd...

01/01/2015

Yalıtım ve Yapı Denetim

 

Yalıtım sektörü ve enerji verimliliği kavramlarının dünyada önem kazanması ile birlikte sürekli büyüme gösteren bir sektör ciddi bir sanayi oluşmuştur. Ülkemizde geç de olsa şartnamelere giren ve enerji verimliliği raporları ile zorunlu hale gel...

Please reload

Haber & Makale

(0212) 552 94 55

  • LinkedIn - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© iDEAL YAPI DENETİM